Dwuznaki / Two letter combination

There are 7 two letter combinations in Polish language. Each of them corresponds a single sound. Letters ch = h and rz = ż are pronunced exactly the same way.

CH CZ RZ SZ DZ DŻ DŹ

Dwuznaki/ two letter combination

More words to practice your pronunciation:

Ch – choinka (Christmas tree), chleb (bread)

Cz – czołg (tank), czoło (forehead)

Rz – rzecz (thing), drzewo (tree)

Sz – szalik (scarf), szczotka (brush)

Dz – dzwonek (bell), dzban (jug)

Dż – dżdżownica (earthworm), dżungla (jungle)

Dź – dźwięk (sound), niedźwiedź (bear)

Would you like to learn more Polish?

Contact me! 🙂